Projekty EU

Zahraniční prezentace společnosti Harmonikas s.r.o.

Cílem projektu je účast společnosti Harmonikas s.r.o. v průběhu 3 let na 7 zahraničních veletrzích, kde představí své výrobky.

číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013015

Vývoj zařízení pro měření kvality hlasových destiček

Cílem projektu je ve spolupráci s výzkumnou organizací VÚTS, a.s. vyvinout a vyrobit akustický box se zdrojem podtlaku pro objektivní měření kvality hlasových destiček.

číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027856

Fotovoltaické systémy s / bez akumulace pro vlastní spotřebu

Hlavním cílem předpokládaného projektu je snížení konečné spotřeby energie ve společnosti Harmonikas s.r.o.

číslo projektu: CZ,01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020504