Harmonikas přehledně

Výroba harmonik v Lounech má více jak stoletou historii. V roce 1894 se začaly vyrábět panem Josefem Hlaváčkem první české heligonky, ve kterých hrály hlasy Dix Gera. V Lounech se začaly v roce 1949 vyrábět hlasy, které byly používány zejména do školní nástroje. Pro nástroje vyšší kvality byly hlasy dováženy od italských výrobců.

V roce 1984 byl postaven zcela nový závod, ve kterém byly vyráběny hlasy pro celou produkci akordeonů a harmonik, vyráběnou firmou Delicia v Hořovicích.

V roce 1999 dochází k zásadní změně. Celou firmu přebírá do vlastnictví rodina Titlbachova a mění celý výrobní program. S novými poznatky v technologii přesného stříhání, profilového broušení, elektroerozivního drátového obrábění, poloautomatického ladění, výzkumu a vývoje, a zejména zkušenostmi a kvalifikací celého pracovního kolektivu, je vše směřováno v jeden cíl, vyrábět hlasy do všech harmonik a akordeonů, a to ve všech cenových relacích a kvalitativních třídách.